Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasını sağlamak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yapılarda gerçekleştirilen uygulamalara ‘‘yangın yalıtımı’’ denir.
Evlerde, iş yerlerinde ve bir çok yaşam alanında, mobilya, perde, duvar kağıdı gibi eşyalar başta olmak üzere eşyaların büyük çoğunluğu yanıcıdır. Sönmemiş bir sigara, elektrik kontağı, güneş ışınları, soba ve ocak gibi ısı kaynakları, bazı kimyasal tepkimeler ve sürtünmeye bağlı olarak ortaya çıkan ısılar ile yanıcı maddelerin herhangi bir şekilde tutuşma sıcaklığına gelmesi yangının başlamasına neden olabilmektedir.

Yangın yalıtımının faydaları nelerdir ?

Yangının oluşturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını geciktirir.
Yangın dolayısıyla bina çökmeden yapının güvenli bir şekilde terk edilmesi için imkan ve zaman sağlar.
Yapıların içerisinde oluşturulan güvenli bölümlerle can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlar.

Yangın yalıtımı nasıl yapılır ?

Yangın yalıtımı, yapının tasarımı aşamasında planlanmalıdır. Yapı içerisinde bulunan yanıcı malzemelerin özellikleri ve miktarına göre yangın güvenliğine ilişkin önlemler belirlenir. Bina içerisinde bulunabilecek insan sayısı ve yapının kullanım amacına göre risk değerlendirmesi yapılır. Bu risk değerlendirmesi neticesinde yapının duvarlarının, tavan ve döşemelerinin yangına dayanıklılık süreleri belirlenir.

Öncelikle yapılar tasarlanırken bölümlere ayrılması önemlidir. Böylece yangının zararlı etkileri sınırlandırılması ve güvenli kaçış bölgelerinin oluşturulması sağlanır. Oluşturulan bu bölümlerin duvarlarına, tavanına, döşemesine yangın yalıtımı yapılarak bu kısımlara yangının ve dumanın ulaşması engellenmiş olur. Bu bölümlerde bulunan kapı ve pencerelerin belirli yangın dayanım özellikleri olması yalıtımı güçlendirir.

Yapılarımızın taşıyıcı kısımlarına da yangın yalıtımı yapılarak, yangının başlangıç anından söndürme işleminin tamamlanmasına kadar geçen sürede yapının yıkılmadan ayakta kalması sağlanır. Ayrıca yangının sıçramaması için çatı ve cephelere de yangın yalıtımı yapılır. Kazan dairesi gibi riskli bölümlerin duvarlarına, duman gazlarının ve ısının yayılmaması için hava kanallarına ve tesisat borularının geçtikleri bölgelere de yangın yalıtımı uygulamaları yapılır.

Yangın yalıtımında yanmaz (A sınıfı) ve ısı geçişine yüksek direnç gösteren camyünü (beyaz), taş yünü, alçı levhalar, perlit, vermükülit vb. özel malzemeler; yapının duvarlarına, tavanlarına, döşemelerine ve hava kanallarına sabitlenir. Tesisatların duvarları, döşemeleri ve tavanları deldiği yerlerde ısı ile genleşen özel mastikler kullanılarak alev ve dumanın yayılmasına karşı önlemler alınır. Yangından kaçış amacı ile kullanılan koridorlarda özel kapı ve cam fitilleri kullanılır.

Pencerelerde ise yangın dayanımlı özel yangın camı üniteleri kullanılır. Yangın camları çoğunlukla bina iç birimlerinin birinden diğerine yangının yayılmasını, bazen de bitişik binalardaki yangının komsu binaya sıçramasını önlemek için kullanılırlar.

Navigasyon

Categories