Yaşadığımız konut, okul, işyeri vb. binalar ile çevreyi istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak; kayıt stüdyoları, sinema, konser salonu vb. mekanları istenmeyen seslerden yalıtarak gerekli kullanım koşullarını oluşturmak; jeneratör, hidrofor, kalorifer vb. gürültülü mahalleri yalıtarak çevreye yaydıkları gürültüyü azaltmak amacı ile yapılan uygulamalara “ses yalıtımı” denir.

Yani ses yalıtımı sesin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan yalıtım türüdür. Sesin ortamdaki yayılmasını kontrol altına almak ses yalıtımındaki en önemli amaçtır. Ses bir ortamda yayılırken önüne bir engel çıktığı zaman, diğer fiziksel olaylar gibi davranır. Yani sesin bir bölümü çarparak geri yansır. Bir bölümü önünde bulunan engel tarafından yutulur. Bir kısmı da önünde bulunan engelin diğer tarafına geçer. Bu sebeple her malzemenin bir ses yutma potansiyeli vardır. Ses yalıtımı yapılırken bu ses yutma potansiyelleri en yüksek olan maddeler kullanılır.
Ses Yalıtımı sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlarken, İnsanı verimli kılar.

Ses veya gürültü; gazlar, katı maddeler ve sıvı ortamlarda titresimler yaratarak yayılan bir enerji türüdür. Yapılarda ses iletimi temelde iki yolla meydana gelir;
1-) Hava doğuşumlu ses iletimi
2-) Darbe kaynaklı ses iletimi

Hava Doğuşumlu Ses İletimi: Ses dalgaları hava içerisinde hareket ederek ulaştıkları yapı elemanının titreşmesine neden olur. Titreşimler yapı elemanı içerisinde ilerleyerek veya yapı elemanında bulunan çeşitli boşluklardan geçerek ses kaynağına komsu olan hacme iletilir. Tipik hava doğuşumlu ses iletimine örnek olarak konuşma, müzik dinleme vb. faaliyetler verilebilir.

Darbe Kaynaklı Ses İletimi: Bir nesnenin yapı elemanına (duvar,tavan veya döşeme) çarpması sonucu, yapı elemanının her iki yüzeyi de titreşerek ses dalgası üretir ve darbenin olduğu hacmin dışındaki diğer hacimlere ses iletilir. Tipik darbe kaynaklı ses iletimine örnek olarak ayak sesleri, zıplama, eşyaların düşürülmesi, sürüklenmesi vb. faaliyetler verilebilir.

Hava doğuşumlu ve darbe kaynaklı ses iletiminin sınırlandırılmasında farklı metotlar kullanılır. Eğer ses dalgaları, içinde yol aldıkları ortamdan farklı yoğunluk veya esneklikte bir engelle karşılaşırlarsa, enerjinin bir kısmı yansıtılır, bir kısmı soğurularak ısıya dönüşür, bir kısmı da yoluna devam eder. Ses yalıtımı da temel olarak, binaların tüm kısımlarından yansıyan ses dalgalarının geçişini engelleyecek uygulamalardan oluşur.

SES YALITIMI UYGULAMASI NERELERE YAPILIR ?

• Binalarda komşu duvarlar arası ses yalıtım uygulamaları,
• Binalarda döşeme arası ses yalıtım uygulamaları,
• Ev Stüdyo, ses kayıt stüdyosu, TV ve radyo stüdyoları ses yalıtım uygulamaları
• Dış cephe ses yalıtım uygulamaları
• Makine odaları, jeneratör odaları, asansör odaları, hidrofor dairesi, kazan dairesi ses yalıtım uygulamaları
• Sunum odası, sinema odası, home theatre (ev sineması) ses yalıtım uygulamaları
• Toplantı odası, konferans salonu ses yalıtım uygulamaları

Sese maruz kalınan süre ne kadar uzunsa, sağlığımıza olan etkisi aynı oranda artmaktadır. Yapı sektöründe ses yalıtımı, yapının kalite göstergelerinin başında yer alarak tercihi etkileyen başlıca faktörlerden biri sayılmaktadır. Dolayısı ile yapı malzemeleri ve ses yalıtımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmak, planlanan başarıda önemli rol oynamaktadır.

Navigasyon

Categories