Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karsı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere “su yalıtımı” denilmektedir.

Diğer bir ifade ile; Yapıların sudan ve zararlı etkilerinden korunması için suyun yapıların dışında tutulması ve havuzlar, içme suyu depoları, göletler vb. yapılarda ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere “su yalıtımı” denilmektedir.

Yapılara zarar veren en önemli etkenlerden birisi de sudur. Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, donatı kesit alanlarının azalmasına ve yapının yük taşıma kapasitesinin önemli derecede düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar.

Bunun dışında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olur. Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler. Su yalıtımı yapılmamış yapılarda ayrıca, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küf, mantar vb. organik maddelerin oluşumuna da yol açar.

Depremlerde birçok yapının yıkılmasının nedenlerinin başında korozyon, yani paslanma gelmektedir. Korozyonun nedeni ise su yalıtımının yapılmamış olmasıdır. Suyun yapılar üzerindeki en büyük etkisi bina ömrü ve güvenliğiyle ilgilidir. Bu durum su yalıtımının yaşamsal bir önemi olduğunu ortaya koyar.

SU YALITIMININ FAYDALARI
• Su Yalıtımı, Yapıyı Korur
• Su Yalıtımı, Konfor Sağlar
• Su Yalıtımı, Ekonomiye Katkıda Bulunur

SU YALITIMI UYGULAMASI
Su yalıtımı imalatları;
• Bitümlü membranlar ( şalomo alevi ile ısıtılarak uygulanır. )
• Sentetik örtüler- Geomembranlar (PVC, TPO, HDPE, EPDM, LDPE, ECB vb. esaslı membranlar.)(Özel sıcak hava kaynak makineleri veya robotlar ile uygulanır.)
• Bitüm esaslı sürme malzemeler (sprey makineleri veya fırça ile uygulanır )
• Çimento esaslı sürme yalıtım malzemeleri ( fırça ile sürülerek uygulanır )
• Akrilik esaslı sürme yalıtım malzemeleri
• Poliüretan esaslı sürme yalıtım malzemeleri
Yapının durumu, uygulanacak detay şekli vb. kriterlere göre uygun yalıtım malzemesi tercih edilir.
Su yalıtımı uygulamalarına başlamadan önce ;
• Uygulama yüzeyinden zayıf ve gevşek parçacıkların uzaklaştırılması,
• Tie – Rod (Tij) deliği tamiri uygun tamir harcı ile yapılması,
• Segregasyon ve soğuk derz tamiratı yapılması,
• Kalıp birleşim yerlerindeki çapaklar taşlanması,
• Yüzey toz kir yağ gibi maddelerden arındırılması,
• Düşey ve yatay tüm köşe birleşimlerde üçgen kesitli pah uygulanması,
gibi hazırlık imalatlarının yapılması gereklidir.

Su yalıtım malzemelerinin kullanım alanları;
• Binaların toprak altı kesimlerinde, temel – perde yalıtımlarında
• Teraslar ve eğimli çatılarda
• Basınçlı yeraltı su problemlerinde
• İstinat duvarı ve bodrum duvarları yalıtımında
• Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton kanalet içleri ve bahçe teras, su depoları, gölet, pis su arıtma tesisleri, otopark, gizli dere yalıtımlarında
• Tünellerin ve kanalların su yalıtımında
• Kapalı çatılar ve verandaların su yalıtımında

Navigasyon

Categories